مشاوره تبلیغات

مشاوره تبلیغات

تبلیغات رکن اساسی معرفی کسب و کار آینده شما خواهد بود. آنچه شما را به مشتریان معرفی کرده و می تواند مشتریان را به سمت شما راهنمایی کند و برند شما را در ذهن آنها تثبیت نماید چیزی جز تبلیغات نیست. اما چه نوع تبلیغات؟ به چه اندازه؟ و در چه زمان و مکانی؟ واقعیت بازار کسب و کار ایران امروزه این است که در بسیاری از موارد شرکتهای تبلیغاتی بدون اطلاع از تفاوت کسب و کارها شما را به پرداخت هزینه های مختلف بابت تبلیغاتی که خود مجری آن هستند سوق می دهند، اما واقعا این نوع تبلیغات چه میزان درافزایش فروش شما موثر خواهد بود؟ واقعیتی که اکثر صاحبان کسب و کار به آن واقف شده اند این است که اکثر کمپین های تبلیغاتی ارائه شده توسط این شرکت ها تاثیر مناسبی بر کسب و کار آنها نداشته و گاها باعث دلسردی آنها از تبلیغات گشته است.


مشاورین ما می توانند در این زمینه ها به شما مشاوره دهند:                                                                                                                        مشاوره تبلیغات

مشاوره تبلیغات بهسا  مشاوره در زمینه انتخاب استراتژی تبلیغات بر اساس نیاز سازمان و بازار هدف

مشاوره تبلیغات بهسا  مشاوره در زمینه انتخاب شعارهای تبلیغاتی و انتخاب مزیتهای رقابتی قابل ارائه در تبلیغات

مشاوره تبلیغات بهسا  مشاوره در زمینه بودجه بندی تبلیغات و انتخاب تبلیغات موثر و اولویت بندی انواع آن

مشاوره تبلیغات بهسا  مشاوره در زمینه انتخاب شرکتهای مجری تبلیغات و اجرای تبلیغات موثر و با کیفیت با کمترین هزینه