ISO 10004 2010

سنجش و پایش رضایتمندی مشتری عامل اصلی و فلسفه وجودی هر سازمان و کسب و کاری است. نظارت دقیق بر رضایت مشتری و سنجش میزان رضایتمندی مشتری و ارتباط مشتریان از اهداف گواهینامه ISO 10004  میباشد.

پیاده سازی سیستم مبتنی بر ایزو 10004 میتواند به حفظ مشتریان و وفادارسازی آنها کمک کرده و نیازهای مشتریان را برآورده نماید.

هر چند پیاده سازی الزامات و اخذ گواهینامه در مقایسه با سایر گواهینامه ها ممکن است از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد اما تاثیر بسزایی در بهبود سازمان و ارتباط کسب و کار با مشتریان خواهد داشت.