تحلیل و آنالیز

تحلیل و آنالیز

یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشود ما اقدام به تحلیل و آنالیز کنیم، طراحی یک استراتژی مناسب جهت دستیابی به اطلاعات مهم درباره شرایط بازار و همچنین تطبیق سایت شما با این شرایط میباشد. سایت شما مرکز توسعه برنامه ریزی های شما در حوزه تجارت الکترونیک میباشد و مهم است که بتواند به بهترین شکل ممکن خود را با شرایط در حال تغییر بازار وفق دهد و متاسفانه این موضوع مهم توسط بسیاری از مدیران نادیده گرفته میشود

تحلیل و آنالیز دقیق وب سایت شما و همچنین آنالیز شرایط بازار کلید موفقیت طراحی یک استراتژی موفق در تجارت آنلاین است و اطلاعات دقیقی که از نتایج این تحلیل ها به دست می آید به بازگشت سرمایه در مدت زمان مشخص کمک شایانی میکند و استخراج و بهینه سازی این اعداد و ارقام نقش مهمی در افزایش راندمان و کارایی استراتژی سیستم های تجارت الکترونیک دارد.


واحد تحلیل و آنالیز بهسا این خدمات را به شما ارائه می دهد:                                                                                                                             تحلیل و آنالیز

تحلیل و آنالیز بهسا  تحلیل دقیق میزان آمار بازدید و ترافیک سایت

تحلیل و آنالیز بهسا  تحلیل و آنالیز رقبا و ارائه گزارشات دقیق بر اساس میزان فعالیت آنها

تحلیل و آنالیز بهسا  تحلیل و آنالیز رفتار کاربران در سایت

تحلیل و آنالیز بهسا  مانیتورینگ دقیق شبکه های اجتماعی شما

تحلیل و آنالیز بهسا  تهیه گزارشات دقیق زمان بندی شده و ارائه راهکار براساس نتایج به دست آمده