فرم استخدام
 1. از اینکه بهسا را برای همکاری انتخاب نموده اید بسیار خرسندیم، خواهشمند است فقط از طریق فرم زیر جهت استخدام اقدام نموده و از ارسال هر گونه ایمیل خودداری نمایید. کلیه فرم ها آرشیو و بررسی شده و در صورت تایید و نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. لطفا بصورت کامل از سایت بازدید کرده و بخش مورد علاقه و همکاری را بر اساس تخصص و علاقه مندی خود انتخاب نمایید.

 2. نام و نام خانوادگی(*)
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 3. نام پدر(*)
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 4. کد ملی
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 5. ایمیل(*)
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 6. تلفن همراه(*)
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 7. آدرس
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 8. معرف
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 9. میزان تحصیلات(*)
  لطفا تعدا کارکنان را مشخص کنید
 10. محل تحصیل
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 11. رشته تحصیلی
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 12. سال اخذ مدرک
  لطفا تاریخ را مشخص کنید
 13. واحد مورد نظر جهت همکاری(*)
  لطفا واحد مورد نظر را مشخص کنید
 14. زمینه های دیگر فعالیت
  ورودی نامعتبر
 15.  
 1. نام گواهی اخذ شده
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 2. موسسه صادر کننده
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 3. تاریخ اخذ
  لطفا تاریخ را مشخص کنید
 4. اعتبار
  لطفا تاریخ را مشخص کنید
 5. در صورتیکه مدارک دیگری دارید فرم زیر را تکمیل فرمایید.
 6. نام گواهی اخذ شده
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 7. موسسه صادر کننده
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 8. تاریخ اخذ
  لطفا تاریخ تماس را مشخص کنید
 9. اعتبار
  لطفا تاریخ تماس را مشخص کنید
 10.  
 1. نام موسسه
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 2. تاریخ شروع کار
  لطفا تاریخ را مشخص کنید
 3. تاریخ پایان کار
  لطفا تاریخ را مشخص کنید
 4. سمت
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 5. علت ترک خدمت
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 6. در صورتیکه سوابق دیگری دارید فرم زیر را تکمیل فرمایید.
 7. نام موسسه
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 8. تاریخ شروع کار
  لطفا تاریخ تماس را مشخص کنید
 9. تاریخ پایان کار
  لطفا تاریخ تماس را مشخص کنید
 10. سمت
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 11. علت ترک خدمت
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 12. ارسال عکس پرسنلی
  ورودی نامعتبر
  حجم عکس بیشتر از 500 کیلوبایت نباشد.
 13. توضیح دیگری که در استخدام شما میتواند موثر باشد.
  ورودی نامعتبر
 14. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    
  یک کد دیگرورودی نامعتبر
 15. ارسال فرم