همکاران بهساوحید زارعی

مشاور مدیریت و فناوری اطلاعات

وحید زارعی مشاور مدیریت و فناوری اطلاعات  وحید زارعی مشاور مدیریت و فناوری اطلاعاتمرضیه وحدانی

مشاور مدیریت کیفیت صنایع غذایی

 شقایق فرهمند

مشاور بازاریابی بین المللی

 محمد حسین انصاری

مشاور مدیریت ورزشی

 آمنه امامی

کارشناس مدیریت و برندینگ

 محبوبه نحوی

مشاور زنجیره تامین

 لیلا تمدن دار

مشاور امور بانکی

 امیر یوسف پور

کارشناس بازاریابی اینترنتی

 انسیه سیاوش

مشاور مدیریت و بازاریابی

 صابر لطفی

کارشناس تجارت الکترونیک

 آتنا صنعتی پور

کارشناس صنایع و مدیریت پروژه

 نادیا خدیوی

کارشناس بازرگانی

 رزا رشیدی

مشاور تجارت الکترونیک

 رخساره رجعتی

کارشناس مدیریت صنعتی

 ندا محمدی

کارشناس CRM